BAHN ZDOKP - STRONA GŁÓWNA

SYMULACJA ZDOKP i komunikacji miejskiej
w programie BAHN na podstawie SRJP z 1985 r.
- Poznań i okolice Gorzowa Wlkp, Międzychodu, Pniew, Międzyrzecza, Skwierzyny, Lwówka, Zbąszynka, Wolsztyna, Głogowa.


O programie:

BAHN - jest to program, gra (symulator) do tworzenia rozległych (setki km) symulacji sieci kolejowych, tramwajowych, autobusowych, a także dodatkowo umożliwia utworzenie ruchu wodnego i samochodowego oraz scenerii (przyroda, budownictwo). Program posiada olbrzymie możliwości kontroli połączeń, czasu, przebiegu i obserwacji poszczególnych składów, więc można powiedzieć, że BAHN umożliwia zabawę w modelarstwo nie mając makiety np. kolejowej ... więcej na stronach:
Polska strona BAHN: http://www.inlog.pl/bahn/index.php ,
forum BAHN: http://forum.wpk.katowice.pl/viewforum.php?f=36.


O symulacji BAHN ZDOKP 1985:

Zabawę z programem BAHN rozpocząłem pod koniec 2003 roku. Na początku były to przeróbki istniejących symulacji, później zacząłem tworzyć symulacje fikcyjne. W swoim czasie postanowiłem wykonać "małą" własną symulację, która miałaby jak najdokładniej odzwierciedlać rzeczywistość ...

Początki symulacji ZDOKP rozpoczęły się w maju 2004, była to stacja Międzychód wraz z krótkimi odcinkami linii. Z biegiem czasu symulacja zaczęła się powiększać o kolejne linie, stacje, wsie, miasta i miasteczka. Na dzień dzisiejszy symulacja rozrosła się do obszaru ograniczonego mniej więcej liniami Poznań, Krzyż, Kostrzyn, Zbąszynek, Nowa Sól, Głogów, Leszno, Poznań. Z uwagi na duże zależności symulacja przedstawia również przyległą scenerię i infrastrukturę, drogi, miasta oraz komunikację "niekolejową" (np. PKS-y, komunikacja miejska w Gorzowie Wlkp, Poznaniu).

Podstawowym zadaniem symulacji jest jak najwierniejsze przedstawienie komunikacji kolejowej na nieczynnych już liniach w części województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Symulacja również ma odzwierciedlać stan rzeczywisty infrastruktury, linii kolejowej i komunikacji (kolejowej, miejskiej i pozamiejskiej) . Duża część stacji i linii jest wykonana (oprócz ograniczeń samego programu) praktycznie zgodnie z rzeczywistymi planami i schematami oraz odzwierciedla w 100% całą infrastrukturę (lokalizacje i oznaczenia semaforów, torów, peronów, rozjazdów, wykolejnic, tarcz, żurawi i wież wodnych, peronów, budynków, przyległych placów i ulic, mostów, wiaduktów, prędkości i ograniczeń na poszczególnych odcinkach, itp). Dodatkowo, o ile udało się to w pełni ustalić, składy jeżdżą po torach i zatrzymują się przy peronach co kiedyś oraz obsługiwane są przez konkretne loki, które faktycznie jeździły po tych liniach.

W symulacji wszystkie pociągi pasażerskie jeżdżą zgodnie z SRJP z 1985 r. i Dodatkiem do SRJP cz. II-C (zawierającego plan zestawienia obiegu i obsługi składów pociągów pasażerskich z 1986 r. ). Pociągi towarowe, samochody, pojazdy komunikacji miejskiej jeżdżą zgodnie z rzeczywistym (w latach 80-tych) układem dróg i linii, np. w symulacji nie ma "jeszcze" obwodnicy Pniew, czy autostrady A2.

W wyniku zabawy z symulacją ZDOKP powstało obszerne archiwum (opisy, plany stacji, schematy, zdjęcia), dlatego też powstał dodatkowo niezależny serwis Kolejowa Strona Grzegorza dokumentujący infrastrukturę kolejową w Wielkopolsce i Lubuskim (w obszarze działania sieci ZDOKP).

Symulacja jest oczywiście w miarę możliwości rozbudowywana ...

Wszystkich zainteresowanych wszelkiego rodzaju współpracą oraz posiadających różnego rodzaju materiały (lata 1980-90) mogące przydać się w symulacji proszę o kontakt na maila: zdokp-bahn(malpka)wtvk(kropka)pl.

Jednocześnie, z uwagi na brak pełnych materiałów źródłowych dotyczących kolei poszukuję planów poszczególnych, ale przede wszytkim dużych węzłowych, stacji Wielkopolski i Lubuskiego (oprócz Złotnik, Pniew Szamotulskich, Międzychodu, Międzyrzecza, Sierakowa, Wierzbna, Skwierzyny, Gorzowa Wlkp. Grodziska Wlkp., Wolsztyna i Głogowa), dodatków do SRJP zawierające obiegi składów pasażerskich, towarowych i lokomotyw (z lat 1980 - 87) oraz innych materiałów i dokumentów (również fotek) z obszaru ujętego w symulacji oraz dalszych okolic.


Prawa autorskie

Strona "symulacja ZDOKP w programie BAHN" chroniona jest Prawem Autorskim. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w serwisie, między innymi teksty, zdjęcia, artykuły, relacje, opisy należą do autora strony, a także do osób, które dane materiały użyczyły. Bez zgody autora danego materiału kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie jest zabronione. Dopuszczalne jest wykorzystanie materiałów tej strony jedynie za zezwoleniem autora danego materiału, oraz podaniem źródła skąd on pochodzi.


HISTORIA SYMULACJI
oraz aktualizacje wg wersji:


  w.00 [2005-08-15]:

 1. powstanie stacji Międzychód wraz z krótkimi odgałęzieniami w kierunku Gorzynia, Prusimia, Sierakowa i Wierzbna;
 2. wstępna scenerii odcinka Międzychód - Sieraków;

  w.01 [2005-09-02]:

 1. pierwsze składy tymczasowe i próbne;
 2. próby i przeróbki pod kątem ustalonej skali;

  w.02 [2005-09-08]:

 1. korekta odcinka Międzychód - Sieraków;

  w.03 [2005-09-22]:

 1. powstanie odcinków do Wierzbna, Zbąszynia, Prusimia;

  w.06 [2005-09-28]:

 1. uruchomienie składów Międzyrzecz - Sieraków, Poznań - Gorzów, Międzychód - Zbąszyń;
 2. uruchomienie odcinka Wierzbno - Policko, Wierzbno - Skwierzyna i Skwierzyna - Międzyrzecz (wraz ze składami);
 3. wykonanie krótkich odcinków ze Skwierzyny w stronę Gorzowa i Krzyża;
 4. sceneria odcinka Międzychód - Wierzbno;

  w.09 [2005-10-04] - email:

 1. połączenie Wierzbno - Międzyrzecz wraz z częsciową scenerią;
 2. powstanie stacji Międzyrzecz (fikcja);
 3. wykonanie (wraz ze częściową scenerią) odcinka Międzyrzecz - Lutol Suchy;
 4. powstanie stacji Zbąszynek i skomunikowanie składów;
 5. przedłużenie linii do Poznania na odcinku Międzychód - Pniewy;

  w.11 [2005-10-10]:

 1. poprawa układu odcinka Międzychód - Sieraków;
 2. "wyregulowanie Warty" na odcinku Sieraków - Międzychód;
 3. wykonanie promu na Warcie w Nowym Zatomiu;
 4. wykonanie scenerii miast Międzychód i Sieraków;
 5. uruchomienie samochodów osobowych, ciężarowych i taxi;
 6. poprawa scenerii odcinków Wierzbno - Międzyrzecz, Wierzbno - Goraj, Międzyrzecz - Lutol Suchy, Wierzbno - Prusim;

  w.13 [2005-10-13]:

 1. zmiany w pliku związane ze zmianą wersji Bahn na 3.84;
 2. wykonanie opisów zajezdni, punktów czasowych, sygnalizacji zgodnej z wersją 3.84;
 3. wykonanie sygnalizacji SBL "INFORMACJA O ZAJĘTOŚCI LINII" na stacji Wierzbno;
 4. wprowadzenie tablic odjazdów i przyjazdów na wybranych stacjach;
 5. wprowadzenie mijanek w Łowyniu i Przychodzku;

  w.14 [2005-10-14]:

 1. wykonanie sygnalizacji SBL "INFORMACJA O ZAJĘTOŚCI LINII" na stacji Międzychód;

  w.16 [2005-10-23]:

 1. wykonanie linii Zbąszynek - Leszno na odcinku Zbąszyń - Belęcin;

  w.18 [2005-10-30]:

 1. przeróbka stacji Zbąszyń i Zbąszynek;
 2. dodanie obiegów relacji Zbąszynek - Leszno z 1985 na odcinku Zbąszynek - Belęcin;
 3. dodanie komentarza dla części składów;
 4. przeróbka stacji Międzychód (m. innymi korekta parowozowni i obrotnicy ręcznej);

  w.20 [2005-12-31]:

 1. częściowe dołożenie scenerii na linii 336;
 2. dodanie PKS-ów z Międzychodu do Międzyrzecza, Gorzowa i Poznania;
 3. poprawki i zgranie km Pniewy - Skwierzyna [od 33 do 92,635];
 4. poprawki i zgranie km Międzychód - Trzciel [od 0 do 43,717];
 5. wykonanie scenerii Pniewy - Prusim (linia341);
 6. poprawki i zgranie km Sieraków - Międzychód (od 40 do 56,067);
 7. dodanie parowozów historycznych w muzeum "MIĘDZYCHÓD";

  w.21 [2006-01-10]:

 1. zgranie km Nojewo - Sieraków (od 24 do 40);
 2. wykonanie scenerii Prusim - Międzychód - Łowyń (prawa strona);
 3. wykonanie znaków STOP-ów dla pojazdów przed skrzyżowaniami z linią kolejową;

  w.24 [2006-03-03] - email:

 1. zgranie km Wierzbno - Międzyrzecz od 0 do 22;
 2. dodanie aut w Kwilczu i na trasie Poznań - Świecko;
 3. wykonanie CPN w Międzychodzie, Bielsku, Pniewach i Sierakowie Wlkp.;
 4. wykonanie Pancerwerków i info o nich (n-ry 874 - 877) - w okol. skrzyżowania dróg Skwierzyna - Gorzów [droga nr 3] i Skwierzyna - Kostrzyn [droga nr 133];
 5. zmiana skali i siatki mapy (na podstawie map 1:50.000):
  siatka nadal 64x64 elementów/km z tego 1 element = 15,625 m.,
  przyjęto, że 1 element w BAHN =~ 15,625m,
  czyli 1 km rzeczywisty = 60 kratek x 16,67m = 1.000,02 km,
  a 1 km BAHN = 60 kratek x 15,625 m = 937,5 km (mniej o 6,25%),
  (w przypadku nieregularnych odcinków np. długości 937,5 m faktyczna przejechana odległość wynosi ponad 1000 m, stąd zmniejszenie siatki o 6,25%);
 6. naniesiono częściowo linie biegunowe z map 1:50.000;
 7. wyznaczenie głównych punktów Gorzowa i wokół Gorzowa;
 8. wyznaczenie linii kolejowych i dróg w Gorzowie;
 9. przedłużenie kilku tras kolejowych, autobusowych i drogowych do Gorzowa (docelowo);
 10. uruchomienie 3 linii tramwajowych w Gorzowie i 1 trasy samochodów w Gorzowie;
 11. przedłużenie linii kolejowych do Wawrowa, Łupowa i Wysokiej Gorzowskiej. /Podziękowania dla Ryśka B. za układy torowe stacji Gorzów oraz kilku innych (http://www.starakolej.friko.pl/ - link nieczynny);
 12. wykonanie częściowo infrastruktury w Gorzowie i okolicach;
 13. wykonanie sygnalizacji świetlnej w Gorzowie;

  w.27 [2006-05-11] - email:

 1. przeróbki wokół Gorzowa i Skwierzyny wg mapy z 1987 r.;
 2. wytyczenie linii 346 (do Krzeszyc), linii 342 (do Murzynowa) i Jarnatowa (kier. Sulęcin) wraz z częściową infrastrukturą;
 3. przeróbka linii 341 wraz z infrastrukturą na odcinku Skwierzyna - Wierzbno;
 4. przeróbka linii 343 wraz z infrastrukturą na odcinku Skwierzyna - Głębokie Międzyrzeckie;
 5. wytyczenie linii 345 wraz z częściową infrastrukturą na odcinku Wawrów - Górki Noteckie;
 6. ponowne wytycznie odcinka Gorzów Zamoście - Brzozowiec Gorzowski wraz z częściową infrastrukturą wg mapy z 1987 r.;
 7. wykonanie części infrastruktury na linii 344 na odc. Gorzów Wierzyce - Wysoka gorzowska;
 8. wykonanie lokomotywowni w Gorzowie i jej układu torowego (fikcyjne);
 9. wytyczenie układu torowego Stilon Gorzów zgodnie z mapą z http://www.stilon.com.pl/strefa/strefa.html (podziękowania);
 10. dodanie tras samochodowych w Gorzowie go_AUTO1, go_AUTO2, go_TIR_1, sn_AUTO1, sn_TIR_1;
 11. wytyczenie linii 345 wraz z infrastrukturą na odcinku Gorzów - Wieprzyce - Nowiny Wielkie;
 12. połączenie Warty na odcinku Świerkocin - Gorzów - Skwierzyna - Krobielewko;
 13. wytyczenie Wolsztyna wraz z częściową infrastrukturą;
 14. wytyczenie układu torowego oraz parowozowni Wolsztyn wraz z numeracją zwrotnic, semaforów itp. (wg obserwacji własnych);
 15. ponowne wytyczenie linii wraz z infrastrukturą na odcinkach:
  [328] - Stefanowo - Wolsztyn - Perkowo; [332] - Żodyń - Wolsztyn - Rostarzewo;
  [348] - Wolsztyn - Świętno;
 16. wytyczenie okolic stacji Plastowo (linia 329 opalenica Kościan);
 17. przedłużenie kursujących składów na linii 328 przez Wolsztyn do stacji Perkowo;
 18. wykonanie infrastruktury i układu torowych stacji wsi Powodowo (wraz z bocznicami) oraz Tuchorza (wg obserwacji własnych);

  w.29 [2006-10-31] - email:

 1. dokładne wytyczenie wg obserwacji własnych stacji: Grodziec Mały, Chociemyśl, Kotla, Krzepielów, Lipinka Głogowska, Sława Śląska;
 2. wytyczenie linii wraz z przyległą infrastrukturą:
   [333] - Zbąszynek - Sulechów - Pomorsko;
   [347] - Grodziec Mały - Lipinka Głogowska - Kolsko - Konotop - Sulechów - Pałck - Niekarzyn;
   [332] - Sulechów - Żodyń i Rostarzewo - Drzymałowo;
   [348] - Stany - Konotop - Świętno;
   [349] - Lipinka Głogowska - Łysiny;
   [350] - Głogów - Stare Drzewce;
   [354] - Odrzycko - Wilków Głogowski;
 3. przedłużenie składów gów-zgó1 (Gorzów - Zielona Góra), pń-żag_1 (Poznań - Żagań); uruchomienie 90% pociągów na odcinkach Wolsztyn - Stany (Nowa Sól), Sulechów - Łysiny (Leszno), Głogów - Kolsko;
 4. wytyczenie stacji wraz z infrastrukturą Głogów zgodnie z planem stacji znajdującym się w Nastawni Dysponującej GŁOGÓW (podziękowania za udostępnienie);
 5. dokładne wytyczenie wg obserwacji własnych stacji: Lipiny Odrzańskie, Lubięcin, Konotop, Kolsko;
 6. uaktualniono i skorygowano infrastrukturę Międzychodu i okolic względem mapy (n-33-128-b-miedzychod);
 7. stacja Wierzbno - uaktualniono oznaczenie semaforów i zwrotnic (wg obserwacji własnych);
 8. zmiana wersji BAHN na 384b4;

  w.31 [2007-10-21] - email:

 1. zmiana wersji BAHN na 384b5;
 2. wytycznie Warty, jezior oraz głównych punktów charakterystycznych na obszarze Poznania;
 3. wykonanie podstawowego szkieletu drogowego zachodniej części Poznania i Lubonia;
 4. wstępne wytycznie na terenie Poznania poszczególnych stacji kolejowych, pętli tramwajowych i autobusowych oraz zajezdni;
 5. zmiana wersji BAHN na 384b6;
 6. wykonanie stacji Poznań Główny, układ torowy zgodny z rzeczywistością (oznaczenia budynków, torów, semaforów, zwrotnic itp.), stan ok. 75%;
 7. wykonanie posterunków PoC i PoD, infrastruktura zgodna z rzeczywistością - stan 100%;
 8. wykonanie stacji Poznań Wola (wraz z bocznicami), infrastruktura zgodna z rzeczywistością - stan 100%;
 9. wykonanie stacji Poznań Kiekrz, infrastruktura zgodna z rzeczywistością - stan 100%;
 10. wykonanie stacji Poznań Strzeszyn (wraz z bocznicami), infrastruktura zgodna z rzeczywistością - stan 100%,
 11. wykonanie infrastruktury Strzeszyna, Krzyżownik, Ławicy, Preźmierowa, Kiekrza, Pawłowic, Skórzewa i Plewisk;
 12. wykonanie obwodnicy towarowej na odcinku Poznań Kiekrz - Poznań Piątkowo (95%);
 13. przedłużenie linii 340 w kierunku Obornik oraz linii 360 w kierunku Krzyża,
 14. wykonanie stacji Poznań Garbary (wraz z bocznicami), układ torowy (oprócz fikcyjnych bocznic do Portu Rzecznego i Rzeźni) zgodny z rzeczywistością - stan 100%;
 15. wykonanie stacji Poznań Wschód (wraz z bocznicami do ZEP S.A., Prefabetu, Pometu, Polmosu, SKF i innych zakładów w ok. ul. św. Michała i Krańcowej), układ torowy (oprócz części bocznic) zgodny z rzeczywistością - stan 70%;
 16. wykonanie przystanku Poznań Karolin - 100%;
 17. przedłużenie linii 390 w kierunku Wągrowca, 430 w kierunku Inowrocławia, 300 w kierunku Wrześni oraz obwodnicy towarowej na odcinku Poznań Piątkowo - Poznań Naramowice - Koziegłowy;
 18. wykonanie układu linii tramwajowych i autobusowych w zachodniej części Poznania;
 19. wykonanie układu drogowego i części infrastruktury na Starym Mieście;
 20. wstępne wykonanie infrastruktury i układu torowego w obrębie Lokomotywowni Poznań, Poznań Towarowa, MTP, HCP i ZNTK (zgodność z rzeczywistością ok. 60%);;
 21. wykonanie Lokomotywowni Poznań przy ul. Kolejowej (poziom -1);
 22. wykonanie zajezdni w Poznaniu: Gajowa, Madalińskiego, Kacza, Głogowska, Polska Budziszyńska;
 23. wykonanie układu drogowego i infrastruktury na Jeżycach i Luboniu (stan ok. 75%);
 24. wykonanie dworca autobusowego PKS w Poznaniu;
 25. wykonanie podstawowego szkieletu drogowego we wschodniej części Poznania;
 26. wykonanie stacji Poznań Dębiec, Dębina, PSK oraz Lubonia (wraz z bocznicami); infrastruktura (oprócz fikcyjnych bocznic lubońskich i części towarowej pomiędzy Dębcem a Luboniem) zgodna z rzeczywistością - stan 100%;
 27. zmiana wersji BAHN na 384b8;
 28. wstępne wykonanie stacji Poznań Górczyn wraz z przedłużeniem linii w kierunku Zbąszynia;
 29. wykonanie infrastruktury Świerczewa, Grunwaldu, Górczyna, Junikowa, Wildy, Łazarza, Kotowa, stan ok. 60%;
 30. uruchomienie 2-stanowej sygnalizacji w Poznaniu przy wiaduktach kolejowych w okolicy Kościelna/Nad Wierzbakiem oraz Dolna Wilda;
 31. wykonanie układu drogowego i części infrastruktury na Winogradach, Piątkowie i Suchym Lesie;
 32. wstępne przedłużenie linii kolejowych z PSK W kierunku Swarzędza, Jarocina;
 33. przedłużenie tras samochodowych pń_AUTO3, pń_AUTO4 na obszar Poznania;
 34. wstępne wykonanie układu linii tramwajowych i autobusowych we wschodniej części Poznania;
 35. wstępne wykonanie zajezdni w Poznaniu: Forteczna i Pusta;
 36. uruchomienie pociągów tymczasowych (testujących) na odcinkach: Poznań Kiekrz - Naramowice - Poznań Piątkowo - Koziegłowy, Poznań Starołęka - Poznań Towarowa, Luboń - Poznań Główny oraz na stacji Poznań Główny;
 37. wstępne wytyczenie i uruchomienie poznańskich tras tramwajowych:
   2, 8, 16 (Gajowa),
   1, 3, 7, 9, 10, 18 (Madalińskiego),
   5, 11, 12, 14, 21, 20, 24 (Głogowska);
 38. wstępne wytyczenie i uruchomienie poznańskich tras autobusowych:
   51, 60, 61, 68, 71, 72, 82, 86, 86B, 87, 95 (Polska),
   53, 56, 63, 64, 69, 75, 76, 79, 80, 91, 92, 93, 101 (Kacza);
 39. uruchomienie zajezdni Budziszyńska oraz linii 6, 15, 17, 24;
 40. uruchomienie na skrzyżowaniach w Poznaniu 3-stanowej sygnalizacji (80 kpl.);
 41. dogranie czasowe w punktach czasowych linii tramwajowych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24;
 42. uzupełnienie KOMENTARZY [ i ] o informacje dotyczące stanu i historii poszczególnych elementów infrastruktury (między innymi stacji, zajezdni, linii tramwajowych i kolejowych, itp.);
 43. serwis BAHN ZDOKP 1985 - uruchomienie działu: screeny (2008-05);
 44. serwis BAHN ZDOKP 1985 - uruchomienie działu: tabor (2008-08);
 45. serwis BAHN ZDOKP 1985 - uruchomienie działu: obiegi pasażerskie cz. 1 (2008-08);
 46. serwis BAHN ZDOKP 1985 - uruchomienie działu: obiegi pasażerskie cz. 2 (2008-08);

  w.32 [2009-02-01] - email:

 1. zmiana wersji BAHN na 384r1;
 2. docelowe wykonanie stacji Poznań Górczyn wraz z bocznicami w rejonie ul. Głogowskiej oraz przystanku Poznań Junikowo, infrastruktura zgodna z rzeczywistością - stan 100%;
 3. docelowe wykonanie bocznicy Rudnicze (między innymi bocznice: Polskiego Asfaltu, Elektromisu i Mostostalu), infrastruktura zgodna z rzeczywistością - stan 90%;
 4. docelowe wykonanie szlaku kolejowego (zgranie prędkości, semafory, przejazdy) od Poznań Główny (i PSK) do Plewisk;
 5. docelowe wykonanie stacji Poznań Piątkowo wraz z bocznicami i łącznicą do Złotnik, infrastruktura zgodna z rzeczywistością - stan 100%;
 6. docelowe wykonanie stacji Złotniki wraz z bocznicami, infrastruktura zgodna z rzeczywistością - stan 100%;
 7. docelowe wykonanie szlaku kolejowego (zgranie prędkości, semafory, przejazdy) Poznań Kiekrz do Koziegłów, infrastruktura zgodna z rzeczywistością - stan 100%;
 8. wykonanie scenerii dla części Górczyna, Junikowa i Grunwaldu (między innymi Ławica, Os. Kwiatowe, Rudnicze, rejon ul. Wołczyńskiej, rejon stacji Poznań Górczyn);
 9. uzupełnienie opisów i poprawki układu torowego w rejonie stacji Poznań Główny oraz lokomotywowni;
 10. uruchomienie pociągów tymczasowych (testujących) na odcinkach: Poznań Starołęka - Plewiska;
 11. zmiana wersji BAHN na 384r2;
 12. zmiana wersji BAHN na 384r3;
 13. korekty na podstawie wizji lokalnych (układy torowe, ich numeracja, dokładna lokalizacja i oznaczenia zwrotnic, semaforów, itp.) na stacjach:
   - Pniewy Szamotulskie (stacja, bocznica Spichlerz i Młyn),
   - Lubosz k/Międzychodu,
   - Wituchowo,
   - Kwilcz,
   - Prusim,
   - Międzychód,
   - Wierzbno;
   - Międzychód Letnisko (stacja, bocznice młyn, CPN i Petrotank);
   - Stary Zatom;
   - Kłosowice;
   - Ryżyn;
 14. docelowa kalibracja symulacji względem mapy wig n-33-129-a (sieraków);
 15. wykonanie pełnej scenerii (drogi, ścieżki, zabudowania, pola, jeziora, rzeki, strumyki);
 16. docelowa modyfikacja stacji i linii 341 na odcinku Pniewy Szamotulskie - Prusim oraz linii 335 na odcinku Chrzypsko Wlk. - Stary Zatom;
 17. wykonanie pełnym planów (wraz z nazwami ulic) Kwilcza i Sierakowa Wlkp.,
 18. rozbudowa pracy manewrowej w Sierakowie Wlkp. (manewry na terenie Huty Szkła);
 19. modyfikacja tras samochodowych w okolicach Sierakowa Wlkp., Chrzypska Wlk., Kurnatowic, Kwilcza, Lubosza oraz pobliskich miejcowości;
 20. kalibracja mapy wig n-33-129-c (lwowek),
 21. wykonanie drogi [2] na odcinku Pniewy - Trzciel, wykonanie odcinków linii wąskotorowych Pakosław - Lwówek Wąsk., Lwówek Wąsk. - Komorowo oraz, Stary Tomyśl - Wąsowo;
 22. wykonanie pełnej scenerii (drogi, ścieżki, zabudowania, pola, jeziora, rzeki, strumyki) najbliższego otoczenia linii oraz miejscowości: Pakosław (w zakresie mapy), Konin Wlkp, Pawłówek Wąsk., Mokre Ogrody, Komorowo Wlkp. i Lwówek Wąsk. (ok. stacji i samej linii), Stary Tomyśl, Róża, Kozie Laski, Wąsowo (w zakresie mapy), Władysławowo, Wytomyśl;
 23. uruchomienie pełnych składów wąskotorowych pasażerskich:
   - opal_OS1 - [Opalenica Wąsk. - Trzcianka Zach.*] - Pakosław Wąsk. - Lwówek Wąsk.;
   - opal_OS2 - [Nowy Tomyśl Wąsk.*] - Stary Tomyśl - Wąsowo - [Trzcianka Zach. - Duszniki Wąsk.*];
 24. uruchomienie fikcyjnych składów wąskotorowych towarowych:
   - opal_TO1 - [Opalenica Wąsk. - Trzcianka Zach.*] - Pakosław Wąsk. - Lwówek Wąsk. - gorzelnia Konin Wlkp. - Komorowo Wlkp.;
   - opal_TO2 - [Opalenica Wąsk. - Trzcianka Zach.*] - Pakosław Wąsk. - Lwówek Wąsk. (rampa);

  w.33 [od 2009-02-02 do 2011-11-31]:

 1. kalibracja mapy n-33-129-b (pniewy), mapy n-33-130-a (szamotuly), mapy n-33-130-b (oborniki);
 2. serwis BAHN ZDOKP 1985 - uruchomienie działu filmiki (2009-02);
 3. serwis BAHN ZDOKP 1985 - reorganizacja działu: screeny;
 4. serwis BAHN ZDOKP 1985 - uruchomienie działu: obiegi towarowe (2009-03);
 5. serwis BAHN ZDOKP 1985 - uruchomienie działu: graficzne wykresy Rozkładu Jazdy (2009-07);
 6. połączenie i "wyregulowanie" Warty na odcinku Stare Plichno (Santok) - Borek - Murzynowo - Skwierzyna;
 7. dodanie pełnego rozkładu jazdy dla stacji Gorzów Wlkp. (linie 341, 343, 344, 345 i 346);
 8. korekta układu torowego stacji technicznej w Wawrowie na zgodny z rzeczywistością (oznaczenia torów, rozjazdów, semaforów, tarcz manewrowych, wykolejnic, itp.);
 9. korekta i rozbudowa układu torowego (zgodność ok. 90%) oraz rozbudowa pracy manewrowej na terenie bocznicy Stilonu (Gorzów Wlkp.);
 10. korekta scenerii (w tym lokalizacje pancerwerków) wokół linii kolejowej na odcinku Skwierzyna - Brzozowiec Gorzowski;
 11. wykonanie pełnego i zgodnego z rzeczywistością układu torowego (600 mm) wąskotorowej kolejki cegielnianej Cegielni Murzynowo zlokalizowanej przy bocznicy szlakowej (44.260 km) linii [342] Bielice - Skwierzyna, uruchomienie pełnych obiegów (założony fikcyjny takt 1-godzinny) na odcinkach: z kopalni gliny do gniotowników w budynku produkcyjnym, z/i do portu rzecznego na Warcie, z rampy przy bocznicy normalnotorowej do rampy przy kotłowni zakładu oraz z budynku produkcyjnego do młyna (kruszarki odpadów);
 12. ponowne wytyczenie i wykonanie planu stacji Wierzbno i Skwierzyna na zgodny z rzeczywistością (numeracja i oznaczenie torów, rozjazdów, wykolejnic, semaforów, infry, itp.), korekta przebiegów składów (zgodnie z regulaminm stacji), korekta przyległej scenerii;
 13. korekta układu torowego w okolicach parowozownii i obrotnicy w Międzychodzie na zgodny z rzeczywistością (oprócz wjazdu do "zajezdni bahn'owskiej");
 14. ponowne wytyczenie całości Pniew Szamotulskich (pełny plan z nazwami ulic);
 15. wykonanie pełnej scenerii (drogi, ścieżki, pola, jeziora, rzeki, strumyki) w obrębie mapy n-33-129-b (pniewy);
 16. wytyczenie odcinka Kiekrz - Pęckowo linii 360 (linia Poznań Gł. - Szczecin Gł.)
  oraz stacji:
  - Rokietnica;
  - Pamiątkowo;
  - Baborówko;
  - Szamotuły;
  - Pęckowo;
 17. wytyczenie odcinka Rokietnica - Pniewy Szamotulskie linii 341 oraz stacji przystanków Mrowino, Przybroda, Kaźmierz Wlkp, Lubosina, Pólko, uruchomienie składów pasażerskich i towarowych;
 18. wytyczenie odcinka Szamotuły - Ostroróg - Chrzypsko Wlk linii 335 oraz stacji i przystanków Szczepankowo, Ostroróg, Dobrojewo, Binino, Bielejewo, Orle, Nojewo, Kikowo, uruchomienie składów pasażerskich i towarowych;
 19. korekta (urealnienie) prędkości, postojów oraz odjazdów i przyjazdów składów pasażerskich i towarowych na w/wym. odcinkach;
 20. korekta/uzupełnienie rozkładów jazdy i KOMENTARZY [ i ] poszczególnych stacji i pociągów;
 21. dodanie w postaci KOMENTARZA [ i ] pełnej informacji o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich i towarowych oraz manewrach na stacji Międzychód Letnisko;
 22. montaż SBL na odcinkach:
   - Szamotuły - Ostroróg - Nojewo - Sieraków Wlkp. - Międzychód - 4 odstępy;
   - Rokietnica - Kaźmierz Wlkp. - Pniewy Szam. - Kwilcz - Międzychód - Wierzbno - Skwierzyna - 6 odstępów;
   - Skwierzyna - Brzozowiec Gorzowski - Gorzów Wlkp. Zieleniec - Gorzów Wlkp. - 3 odstępy;
   - Międzychód - Łowyń - 1 odstęp;
   - Skwierzyna - Lipki Wielkie - 1 odstęp;
 23. wykonanie pełnej scenierii linii 335 i 341 oraz miejscowości: Rudki, Ostroróg; Kluczewo, Pęckowo, Oporowo, Zapust, Wielonek, Dobrojewo, Binino, Bielejewo, Nosalewo, Orle Wielkie, Orliczko, Nojewo, Śródka, Strzyżmin, Kikowo, Gnuszyn, Koninek, Konin, Koszanowo, Lubosina, Buszewo, Buszewko, Przystanki, Sękowo, Dębina, Krzeszkowice, Pólko;
 24. wielkie podziękowania (2009-05-08) dla Norbeta (norbert1970(MALPA)onet(KROPA)eu) z Opola za zeskanowanie i udostępnienie materiałów, między innymi planów stacji Czempiń, Damasławek, Grodzisk Wlkp., Nowa Sól, Rogoźno, Sieraków Wlkp., Świebodzin, Toporów oraz zestawień ilostanów poszczególnych parowozowni;
 25. korekta i/lub ponowne wytycznie tras samochodowych:
   - pw_AUTO1 (Pniewy - Kikowo - Nojewo - Ostroróg);
   - pw_AUTO2 (Lubocześnica - Pniewy - Lubosina - Otorowo - Pólko);
   - pw_AUTO3 (Pniewy - Lubosz - Lwówek - Pakosław);
   - pw_AUTO4 (Pniewy - Wąsowo - N.Tomyśl);
   - pw_TIR_2;
   - pw_TIR_4 (Pólko - Lubosina - Pniewy - Konin - Lwówek);
   - si_TIR_3 (Międzychód - Bielsko - Sieraków Wlkp. - Chrzypsko Wlk. - Nojewo - Ostroróg);
   - pw_TAXI1;
   - pw_TAXI2;
 26. aktualizacja tras samochodowych:
  - sz_AUTO1 i sz_TIR_1 (Szamotuły - Wróblewo - Chrzypsko Wlkp. - Sieraków Wlkp. - Międzychód - Międzyrzecz);
  - sz_TIR_2 (Szamotuły - Chrzypsko Wlkp. - Sieraków Wlkp. - Międzychód - Swierzyna - Gorzów Wlkp.);
  - sz_TIR_3 (Szamotuły - Chrzypsko Wlkp. - Sieraków Wlkp. - Międzychód - Drezdenko);
 27. pełna korekta i urealnienie obiegów składów pasażerskich zgodnie z dodatkiem do SRJP cz. II-C:
  (pełny opis na stronach: składy i obiegi cz. 1 i składy i obiegi cz. 2)
   - 7045 - [Kostrzyn*] - Gorzów - Międzychód - Rokietnica - Poznań - [Grodzisk*] - Poznań - Rokietnica - Międzychód - Gorzów - [Kostrzyn*];
   - 7046 - Międzychód - Gorzów - Międzychód - Międzyrzecz - Rokietnica - Poznań - Rokietnica - Międzychód;
   - 7053 - Poznań - Rokietnica - Międzychód - Sieraków - Międzychód - Rokietnica - Poznań - [Skoki - Poznań - Wągrowiec - Poznań - Gołańcz - Poznań - Wągrowiec*] - (uwaga 2 obiegi);
   - 7054 - [Wągrowiec*] - Poznań - Rokietnica - Międzychód - Gorzów;
   - 7101 - Międzychód - Zbąszynek [2x];
   - 7106 - Międzychód - Zbąszyń;
   - 7110 - Międzychód - Międzyrzecz - Międzychód - Szamotuły - Międzychód;
   - 7114 - Międzyrzecz - Szamotuły - Międzychód - Szamotuły - Międzychód - Międzyrzecz;
   - 7116 - Szamotuły - Międzyrzecz - Międzychód - Szamotuły;
   - 8062 - [Krzyż*] - Lipki Wielkie - Skwierzyna[2x] - [Wągrowiec - Czarnków - Krzyż*][2x] - (uwaga 2 obiegi);
   - 8116 - [Krzyż*] - Lipki Wielkie - Skwierzyna[2x];
 28. uruchomienie pełnego obiegu ambulansu 434 w rel. Poznań Gł. - Międzychód - Międzyrzecz - Międzychód - Poznań Gł. w pociągach:
   - 44031 (obieg 7053) - Poznań Gł. odj. 03:45 - Międzychód przyj. 06:10;
   - 44621 (obieg 7116) - Międzychód odj. 06:40 - Międzyrzecz przyj. 07:29;
   - 44946 (obieg 7116) - Międzyrzecz odj. 16:40 - Międzychód przyj. 17:29;
   - 44024 (obieg 7054) - Międzychód odj. 18:01 - Poznań Gł. przyj. 20:12;
   - wykonanie podmiany ambulansu w wagonowni Poznań Gł. [docelowo stacja Poznań Gł.] z poc. 44024 na 44031;
 29. korekta i urealnienie obiegów składów towarowych:
  (pełny opis na stronie: obiegi towarowe)
   - sier-pń1 (transport do huty szkła) [Poznań*] - Rokietnica - Międzychód - Sieraków Wlkp. ;
   - letn-łow (transport przetworów i mebli) [Poznań*] - Rokietnica - Międzychód - Międzychód Letnisko i Łowyń;
   - bie_CPN1 (transport paliwa) CPN Bielsko (Międzychód Letnisko) - Międzychód - Międzyrzecz - [Kursko - Jednostka Wojskowa Kęszyca*];
   - gówST_01 (transport materiałów chemicznych) [Poznań*] - Szamotuły - Międzychód - Skwierzyna - Gorzów-Stilon Gorzów;
 30. dodanie i uzupełnienie pełnych opisów zawierających między innymi wykaz szlaków zagrożonych podmyciem toru podczas ulewy lub przyboru wód, zagrożenia pożarowe, wykaz posterunków ruchu, naktórych jest zabronione lub ograniczone przetaczanie wagonón odrzutem, wykaz posterunków zapowiadawczych, itp. zgodnie z "Dodatkiem do Służbowego Rozkładu Jazdy Pociągów cz. 1" ("warunki techniczno - ruchowe linii ") na odcinkach:
   - [300] - Poznań Wschód - Poznań Główny;
   - [328] - Starkowo - Wolsztyn - Zbąszynek;
   - [332] - Sulechów - Wolsztyn - Drzymałowo;
   - [335] - Szamotuły - Międzychód;
   - [336] - Międzychód - Łowyń;
   - [340] - Poznań PoD - Złotniki;
   - [341] - Rokietnica - Międzychód - Skwierzyna;
   - [342] - Skwierzyna - Lipki Wielkie (Nowe Drezdenko*);
   - [343] - Międzyrzecz - Skwierzyna - Gorzów Wlkp.;
   - [344] - Gorzów Wlkp. - Wysoka Gorzowska;
   - [347] - Grodziec Mały - Lipinka Głogowska - Konotop - Sulechów - Pałck Niekarzyn;
   - [348] - Wolsztyn - Konotop - Nowa Sól;
   - [349] - Wschowa - Lipinka Głogowska;
   - [360] - Poznań - Szamotuły - Pęckowo;
   - łącznica Zieleniec - Kiekrz (obwodnica towarowa Poznania);
  i stacjach:
   - [360] - Poznań Wola (dawniej Ławica);
   - [360] - Kiekrz (aktualnie Poznań Kiekrz);
   - [360, 341] - Rokietnica;
   - [360] - Pamiątkowo;
   - [360] - Baborówko;
   - [360, 335] - Szamotuły;
   - [360] - Pęckowo;
   - [340] - Poznań Strzeszyn;
   - [340] - Złotniki;
   - [336] - Gorzyń Wlkp.;
   - [336] - Głażewo;
   - [336] - Łowyń;
   - [341] - Goraj;
   - [341] - Przytoczna;
   - [341] - Rokitno;
   - [341] - Chełmsko;
   - [342] - Skwierzyna Gaj;
   - [342] - Murzynowo;
   - [342] - Lipki Wielki;
 31. utworzenie (2009-11) mirroru serwisu BAHN ZDOKP pod adresem: http://bahn.zdokp.pl;
 32. (2009-11-15) uruchomienie (nareszcie:)) pierwszych obiegów kursujących do stacji Poznań Gł.:
  (7046) - pociągi (OS 44052) relacji Międzyrzecz - Międzychód - Poznań Gł. i relacji (OS 44053) Poznań Gł. - Międzychód;
  (7045) - pociągi (MS 44020) relacji Gorzów Wlkp. - Międzychód - Poznań Gł. i (MS 44023) relacji Poznań Gł. - Międzychód - Gorzów Wlkp.;
  (7053) - pociągi (MS 44031) relacji - Poznań Gł. - Międzychód i (MS 44030) relacji Międzychód - Poznań Gł.;
  (7054) - pociągi (MS 44021) relacji Poznań Gł. - Międzychód - Gorzów Wlkp. i (MS 44024) relacji Gorzów Wlkp. - Międzychód - Poznań Gł.;
  (7034) - pociągi (ME 3322) relacji Krzyż - Poznań Gł. i (MS 78129) relacji Poznań Gł. - Krzyż - Kostrzyn;
  (7044) - pociągi (M/ME 87120) relacji Kostrzyn - Krzyż - Poznań Gł. i (ME 3323) relacji Poznań Gł. - Krzyż ;
  (8040) - pociągi (ME 3326) relacji Krzyż - Poznań Gł. i (MS 3325) relacji Poznań Gł. - Krzyż;
 33. wykonanie (2010-07-19) sygnalizacji SBL "INFORMACJA O ZAJĘTOŚCI LINII (nr 51)" na stacji Kaźmierz Wlkp.;
 34. wykonanie (2010-07-23) sygnalizacji SBL "INFORMACJA O ZAJĘTOŚCI LINII (nr 56)" na stacji Ostroróg.;
 35. dodanie do działu filmiki kilku animacji z symulacji (2010-11-14);
 36. zmiana (2011-07) adresu głównego serwera symulacji ZDOKP w programie BAHN na adres: greg05.wtvk.pl/bahn;
 37. uaktualnienie czasów przyjazdów i odjazdów (tolerancja + 15 / - 25 sekund) poszczególnych składów ( 7034, 7044, 7045, 7046, 7053, 7054, 8040) na odcinku Poznań Gł. - Rokietnica - Szamotuły, Rokietnica - Międzychód - Wierzbno - Skwierzyna;
 38. premiera (2011-10-31) symulacji ZDOKP wersja 33.full (archiwum zip);

  w.34 [od 2011-12 do 2012-??]:

 1. kalibracja mapy 1:10.000 w zakresie Obornik Wielkopolskich;
 2. wytyczenie odcinka Złotniki - Oborniki Wielkopolskie linii 340 (linia Poznań PoD - Piła Gł.) i odcinka Oborniki Wielkopolskie - Słonawy linii 394 (Oborniki Wielkopolskie - Wronki)
  oraz stacji, przystanków i posterunków:
  - Golęczewo;
  - Chludowo;
  - Wargowo;
  - Oborniki Most;
  - Oborniki Wielkopolskie Miasto;
  - Oborniki Wielkopolskie;
  - Słonawy;
 3. wykonanie scenerii wzdłuż odcinków Oborniki Wielkopolskie - Słonawy i Złotniki - Oborniki Wielkopolskie;
 4. wykonanie pełnej scenierii (drogi, ścieżki, pola, jeziora, rzeki, strumyki) miejscowości: Oborniki (Oś. Leśne, Oś. Bielawy, centrum), Bogdanowo, Nowy Folwark, Uścikowo, Uścikowiec, Gołaszyn, Kowanowo, Kowanówko;
 5. uruchomienie składu pasażerskiego zgodnie z dodatkiem do SRJP cz. II-C:
  (pełny opis na stronie: składy i obiegi cz. 1)
   - 7064 - Oborniki Wkp. - Słonawy - [Obrzycko*] - [Wronki*];
 6. aktualizacja (linia 300*, 332*, 335*, 336*, 340*, 341*, 342*, 360*, 394*) ostrzeżeń na posterunkach ruchu, szlakach lub odstępach wg dodatku do służbowego rozkładu jazdy pociągów, cz. VII zawierający WYKAZ OSTRZEŻEŃ STAŁYCH (nakładem ZDOKP w Poznaniu, 1985.02.15 - 1985.06.01);
 7. aktualizacja zestawienia obiegów i obsługi składów pasażerskich na stronie składy i obiegi cz. 1 i składy i obiegi cz. 2:
  - 7003;
  - 7005 w tym - 7005-1 i 7005-2;
  - 7039;
  - 7040;
  - 7041;
  - 7042;
 8. aktualizacja stacji (linia 340):
  - Poznań Golęcin (posterunek bocznicowy szlakowy);
  - Poznań Podolany;
  - Poznań Strzeszyn;
 9. prace w toku :)* - na dzień dzisiejszy składy nie kursują na w/wym. odcinku lub obszar jest poza symulacją ZDOKP;


  UWAGA: (elementy do obróbki):

 1. uruchomienie kolejnych sygnalizacji na skrzyżowaniach w Poznaniu (łącznie ??? szt.);
 2. wytyczenie i uruchomienie poznańskich tras autobusowych: 77, 78, 83 (zaj. Kacza)
 3. korekty i/lub ponowne wytyczenie - stacje Międzychód Letnisko, Skwierzyna, Międzyrzecz (zgodnie z rzeczywistym planem stacji), Poznań Piątkowo;
 4. utworzenie odcinków:
  - Luboń - Drzymałowo ( linia 332 Luboń - Grodzisk Wlkp. - Wolsztyn);
  - okolice Wągrowca;
 5. korekta techniczna odcinków:
  - Rokietnica - Szamotuły - Pęckowo (linia 360 Poznań Gł. - Szczecin);
 6. uruchomienie pełnych obiegów na liniach z Wągrowca, Piły, Międzychodu Krzyża, Międzyrzecza, Gorzowa Wlkp. Wolsztyna, Grodziska Wlkp., Konotopu;
 7. uaktualnienie prawidłowych czasów przyjazdów i odjazdów (tolerancja + 15 / - 25 sekund) poszczególnych składów na odcinku Poznań Gł. - Rokietnica - Szamotuły - Pęckowo - (Wronki), Szamotuły - Międzychód;

aktualizacja: Poznań; 2012-02-19
zdokp-bahn[malpka]wtvk[kropka]pl

 

Copyright © 2006-2018 by zdokp-bahn[malpka]wtvk[kropka]pl;
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.