USŁUGI:

ZAKRES USŁUG:
(Poznań i okolice)

 

 • 1. Nadzory elektryczne:
   
 • doradztwo techniczne oraz kompleksowe nadzory Inwestorskie techniczno - budowlane nad budowami i remontami instalacji energetycznych i elektrycznych (instalacje siłowe, gniazd wtykowych, oświetleniowe, odgromowe, uziemienia, itp);
  • posiadane uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  • przynależność do Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  2. Badania i pomiary elektryczne:
   
 • kontrole, przeglądy techniczne instalacji elektrycznej budynków (roczne i pięcioletnie);
 • pomiary okresowe, kontrolne instalacji elektrycznych (badanie rezystancji izolacji kabli i przewodów, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie urządzeń różnicowoprądowych, badanie elektronarzędzi);
  • posiadane świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie dozoru, eksploatacji oraz pomiary kontrolne sieci i instalacji elektroenergetycznych do 20kV

  3. Pogotowie komputerowe i sieci informatyczne:
     
    komputery i sprzęt komputerowy:
   
 • instalacja, serwis, konfiguracja, optymalizacja, diagnostyka i testy komputerów stacjonarnych i przenośnych;
 •  
 • instalacja, serwis, konfiguracja, i diagnostyka podzespołów i urządzeń peryferyjnych (karty graficzne, napędy, drukarki, skanery, monitory, itp.);
 •  
 • instalacja sterowników (driverów);
 •  
 • konfiguracja, formatowanie i partycjonowanie dysków twardych;
 •  
 • czyszczenie oraz konserwacja sprzętu PC;
 •  
 • porady dotyczące konfiguracji i obsługi komputera;
 •  
 • nauka podstawowej obsługi komputera;
 •  
 • konsultacje w dziedzinie wyboru sprzętu, oprogramowania, łącz internetowych;
 •    
    sieci komputerowe:
   
 • projekty, budowa domowych sieci komputerowych;
 •  
 • konfiguracja podłączenia do Internetu (kablówka, WiFi, itp.);
 •  
 • konfiguracja, diagnostyka sieci teleinformatycznych (rutery, modemy, LAN, WiFi);
 •  
 • serwis sieci komputerowych;
 •  
    oprogramowanie:
   
 • konfiguracja poczty elektronicznej i modułów antyspamowych;
 •  
 • serwis i instalacja konfiguracja oraz uaktualnienia oprogramowania (systemy operacyjne, programy użytkowe, pocztowe, biurowe, narzędziowe, itp);
 •  
 • ochrona antywirusowa i firewall'e, odwirusowywanie komputera, usuwanie wirusów, trojanów, spyware'u, itp;
 •  
 • diagnoza i usuwanie usterek systemów operacyjnych;
 •  
 • pomoc (Help) komputerowy;
 •  
    strony internetowe:
   
 • projektowanie, tworzenie i serwis (html, css).

 • Zapraszam do współpracy:

  e-mal: greg05[maplka]@wp[kropka]pl

  grzechu - GG nr 4666318

  telefon kontaktowy: 513-779-735

  Copyright © 2006-2018 by zdokp-bahn[malpka]wtvk[kropka]pl;
  Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.