BAHN ZDOKP - tabor

Instrukcja przeglądania mapek z symulacją ZDOKP z 1985 roku:

aby przeglądać mapki z symulacją ZDOKP należy:
  1. pobrać program BAHN z działu download polskiej strony BAHN - (UWAGA: wersja niezarejestrowana programu działa 90 dni);
  2. zainstalować program (najlepiej w domyślnym katalogu na dysku C);
  3. pobrać wybraną mapkę ZDOKP (o rozszerzeniu *.nt3, *.zip lub *.rar)
  4. wypakować mapkę do dowolnego katalogu;
  5. jeżeli pobrana mapka jest o rozszerzeniu *. nt3 należy dodatkowo pobrać jeszcze niezbędne pliki towarzyszące (*.ufg, *.uzz, *.uzg) uwzględniające dodatkowe pojazdy i scenerię symulacji (pliki te należy również rozpakować w katalogu symulacji).
  6. uruchomić program BAHN i wskazać (klawisz F3) lokalizację rozpakowanej symulacji.

ZDOKP wersja 00 [2005-08-15]

mapka ZDOKP-00

symulacja ZDOKP wersja 00 (plik nt3).

UWAGA!
tylko plik nt3, dodatkowo należy pobrać niezbędne pliki towarzyszące i rozpakować je w katalogu symulacji.


ZDOKP wersja 01 [2005-09-02]

mapka ZDOKP-01


ZDOKP wersja 02 [2005-09-08]

mapka ZDOKP-02


ZDOKP wersja 03 [2005-09-22]

mapka ZDOKP-03


ZDOKP wersja 06 [2005-09-28]

mapka ZDOKP-06

symulacja ZDOKP wersja 06 (plik nt3).

UWAGA!
tylko plik nt3, dodatkowo należy pobrać niezbędne pliki towarzyszące i rozpakować je w katalogu symulacji.


ZDOKP wersja 09 [2005-10-04] - email

mapka ZDOKP-09

symulacja ZDOKP wersja 09 (ZIP wraz z plikami towarzyszącymi).


ZDOKP wersja 11 [2005-10-10]

mapka ZDOKP-11

symulacja ZDOKP wersja 11 (plik nt3).

UWAGA!
tylko plik nt3, dodatkowo należy pobrać niezbędne pliki towarzyszące i rozpakować je w katalogu symulacji.


ZDOKP wersja 13 [2005-10-13]

mapka ZDOKP-13

symulacja ZDOKP wersja 13 (plik nt3).

UWAGA!
tylko plik nt3, dodatkowo należy pobrać niezbędne pliki towarzyszące i rozpakować je w katalogu symulacji.


ZDOKP wersja 15 [2005-10-20]

mapka ZDOKP-15

symulacja ZDOKP wersja 15 (plik nt3).

UWAGA!
tylko plik nt3, dodatkowo należy pobrać niezbędne pliki towarzyszące i rozpakować je w katalogu symulacji.


ZDOKP wersja 16 [2005-10-23]

mapka ZDOKP-16

symulacja ZDOKP wersja 16 (plik nt3).

UWAGA!
tylko plik nt3, dodatkowo należy pobrać niezbędne pliki towarzyszące i rozpakować je w katalogu symulacji.


ZDOKP wersja 18 [2005-10-30]

mapka ZDOKP-18

symulacja ZDOKP wersja 18 (archiwum zip).

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 20 [2005-12-31]

mapka ZDOKP-20

symulacja ZDOKP wersja 20 (archiwum rar).

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 21 [2006-01-10]

mapka ZDOKP-21

symulacja ZDOKP wersja 21 (archiwum zip).

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 24 [2006-03-03] - email

mapka ZDOKP-24

symulacja ZDOKP wersja 24 (archiwum zip).

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 27 [2006-05-11] - email

mapka ZDOKP-27

symulacja ZDOKP wersja 27 (archiwum zip).

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 29 [2006-10-31] - email

mapka ZDOKP-29

symulacja ZDOKP wersja 29 (archiwum zip).

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 30.5 [2007-10-21] - email

mapka ZDOKP-30.0

symulacja ZDOKP wersja 30.5 (archiwum zip).

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 31.0 [2007-10-20] (wersja robocza)

mapka ZDOKP-31.0

symulacja ZDOKP wersja 31.0 (archiwum zip).- WERSJA ROBOCZA

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 32.full [2009-02-01]

mapka ZDOKP-32.full

symulacja ZDOKP wersja 32.full (archiwum zip).

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 33.full [2011-10-31]

mapka ZDOKP-33.full_duze[385r3].png

symulacja ZDOKP wersja 33.full (archiwum zip).

UWAGA! plik wraz z plikami towarzyszącymi.


ZDOKP wersja 34.x [2012-??-??]

mapka ZDOKP-34.1_male[385r3].png

UWAGA! plik w obróbce.


C. D. N.

Copyright © 2006-2018 by zdokp-bahn[malpka]wtvk[kropka]pl;
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.